Coordinadoras

ZONA SUR (Pontevedra e Ourense)

Isabel Pece Montenegro

Psicóloga Sanitaria

Terapeuta Familiar Sistémica

Secretaria de AMINO.Gal

sur@ponendolentes.es

ZONA NORTE (A Coruña e Lugo)

Bibiana Araújo López

Técnico de Educación infantil

Cursando Grao en Educación Social

Coordinadora de formación de AMINO.Gal

norte@ponendolentes.es

Técnicos de formación

Contamos cun equipo de técnicos profesionais que traballan en diferentes ámbitos vinculados coa infancia (educadores, psicólogos, educadores sociais e traballadores sociais) cunha formación específica en violencia sexual contra a infancia. Estes técnicos son as persoas encargadas de impartir os seminarios dirixidos ó profesorado.