POÑENDO OS LENTES

PARA A PROTECCIÓN DA INFANCIA

PROGRAMA DE DIFUSIÓN

Campaña «Un de Cada Cinco»

Poñendo os lentes trátase dun proxecto de difusión da Campaña do Consello de Europa para a prevención da violencia sexual contra a infancia “Un de Cada Cinco”en centros de ensinanza de Educación Infantil, Primaria e Especial de Galicia.

¿Cómo xurde a idea?

As cifras falan por si mesas: diversos estudios europeos, así coma as estatísticas presentadas por UNICEF e pola OMS entre outras organizacións, estiman que 1 de cada 5 menores son vítimas de violencia sexual en Europa. Galicia non é unha excepción, e a asociación AMINO.Gal nace co obxectivo último de que esas cifras diminúan. Para iso queda un longo camiño por diante, no que sen dúbida un dos primeiros pasos consiste en traballar na PREVENCIÓN e DETECCIÓN.

Polo que a idea de levar a campaña “Un de Cada Cinco” ao máximo número posible de centros de ensinanza galegos leva xestándose na asociación AMINO.Gal dende a súa conformación no ano 2014. Esta idea xurde da imperiosa necesidade de formar ás actuáis mestras e mestres que están en contacto a diario con decenas de nenas e nenos, co obxectivo de darlles as ferramentas necesarias para que sexan capaces de detectar e previr o abuso sexual infantil entre as súas alumnas e alumnos. De aí o lema da nosa asociación e o título deste proyecto: “poñer os lentes para a protección”, poder ver para protexer.

E por fin… Comezamos!!

En 2018 gracias á financiación da Xunta de Galicia e a colaboración das 3 Universidades galegas se materializa o arranque dun gran proxecto sen precedentes en España: levar a campaña 1 de cada 5 a tódolos centros centros educativos de Galicia.

Balance do programa no ano 2022

Neste ano 2022 a través do Programa Poñendo os Lentes logramos acudir a 69 centros educativos e formar a 975 mestres e mestras de Galicia en Prevención, Detección e Actuación ante un caso de violencia sexual cara a infancia. Estamos moi orgullosas destes resultados e...

Selección e formación de técnicos

No mes de novembro fixemos unha formación presencial en Pontevedra na que participaron os técnicos seleccionados para desenvolver o programa no ano 2023. Como docentes contamos con Dani, avogado e vocal de AMINO, que nos explicou aspectos legeais e xurídicos con moita...

Formulario de contacto

Información básica sobre protección de datos

Responsable: AMINO.Gal. Finalidad: Responder a su consulta. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: AMINO.Gal. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Olvido y Portabilidad de los datos. Información Adicional: Politica de Privacidad.